Lidmaatschapskosten

De contributie wordt twee keer per jaar geïnd per periode van vijf maanden:

Eerste periode: februari, maart, april, mei, juni;
Tweede periode: september, oktober, november, december, januari.

Aan beide perioden is een opzegtermijn verbonden.
Aan het einde van de eerste periode geldt: opzeggen vóór 1 juli; voor de tweede periode geldt: opzeggen vóór 1 december.

Wij hopen hiermee te voldoen aan de wensen van deze tijd om bij de wisseling van het schooljaar een keuze te kunnen maken. Wij gaan er hierbij ook van uit, dat alle leden zich hierdoor nu ook kunnen houden aan deze termijnen. Opzeggen van lidmaatschap dient altijd schriftelijk (of per e-mail) te geschieden. Bij opzeggen na de vastgestelde opzegtermijn bent u verplicht de contributie voor de lopende periode te voldoen.

 

Per periode
van 5 maanden

Bedrag 
Orion
Bedrag 
KNGU
Incasso
1 ½ t/m 6 jaar € 38,50 € 10,40 € 48,90
7 t/m 16 jaar € 52,30 € 10,40 € 62,70
17 t/m 64 jaar € 59,00 € 12,70 € 71,70
65 jaar en ouder € 53,15 € 12,70 € 65,85
 
 

 

 

 


Extra lesuren

Voor elk volgend extra lesuur wordt per 5 maanden het volgende in rekening gebracht:

Tweede uur   € 50,00
Derde uur  &eur