Gym Extra

Wat is GYM EXTRA

Gym Extra is samen met andere kinderen gymmen/sporten op eigen tempo en niveau.

In Gym Extra is het de bedoeling, dat kinderen plezier krijgen en houden in bewegen. Hierdoor kunnen de kinderen  zelfvertrouwen ontwikkelen.

Vanuitdeze basiswordt gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen.

We proberen er naar toe te werken, dat de kinderen op een zodanig niveau komen, dat zij (weer) mee kunnen komen tijdens de gymles op school en dat ieder kind zijn/haar plekje kan vinden in iedere sportvereniging.

Wat doen we zoal?

We maken gebruik van diverse spelvormen. Omdat “gooien en vangen” voor spelen op school en voor veel andere sporten van belang is, besteden we aandacht aan spelen met  ballen in allerlei soorten en maten, pittenzakjes, ringen, hoepels e.d. Ook maken we gebruik van grote materialen als banken, touwen, grote matten, kussens, klimrekken e.d. We schommelen, zwaaien en stoeien.

Voor wie ?

Voor kinderen met een motorische achterstand of vertraging

Bijvoorbeeld:

-          Kinderen die niet kunnen of durven “kopje duikelen”

-          Kinderen die moeite hebben met “hoogte”

-          Kinderen die onzeker zijn in hun beweging en daardoor faalangst ontwikkelen

-          Kinderen die de bal niet zo goed kunnen of durven vangen

-          Kinderen die altijd als eerste getikt worden

-          Kinderen die sporten helemaal niet meer leuk vinden, omdat ze “gewoon” niet mee kunnen komen

Voor kinderen met een chronische ziekte of lichamelijke beperking

Bijvoorbeeld: diabetes, epilepsie, hartproblemen, reuma, astma etc. of kinderen, die een arm, voet of hand missen. Er is aandacht voor het zelf leren omgaan met een prothese en/of hulpmiddelen tijdens het sporten.

Kinderen tussen 6 en 16 jaar zijn van harte welkom.

Informatie:

·         Jeannet van Donkersgoed

Tel. 06-57271234

free joomla templatesjoomla templates
(C) 2018  G.V. Orion - Putten