Gym Extra

Wat is GYM EXTRA

Gym Extra is samen met andere kinderen gymmen/sporten op eigen tempo en niveau.

In Gym Extra is het de bedoeling, dat kinderen plezier krijgen en houden in bewegen. Hierdoor kunnen de kinderen  zelfvertrouwen ontwikkelen.

Vanuitdeze basiswordt gewerkt aan het verbeteren van de motoriek en het uitbreiden van bewegingspatronen.

We proberen er naar toe te werken, dat de kinderen op een zodanig niveau komen, dat zij (weer) mee kunnen komen tijdens de gymles op school en dat ieder kind zijn/haar plekje kan vinden in iedere sportvereniging.

Wat doen we zoal?

We maken gebruik van diverse spelvormen. Omdat “gooien en vangen” voor spelen op school en voor veel andere sporten van belang is, besteden we aandacht aan spelen met  ballen in allerlei soorten en maten, pittenzakjes, ringen, hoepels e.d. Ook maken we gebruik van grote materialen als banken, touwen, grote matten, kussens, klimrekken e.d. We schommelen, zwaaien en stoeien.

Voor wie ?

Voor kinderen met een motorische achterstand of vertraging