Profielschets Gymnastiekvereniging Orion

Gymnastiekvereniging Orion is gevestigd in de Gemeente Putten en wil de plaatselijke samenleving (inwoners van de gemeente Putten en directe omgeving) de mogelijkheid bieden deel te nemen aan sport. Orion is een vereniging met 600-650 leden in de leeftijd van 1 ½ tot 80+, waarvan ruim 500 jeugdleden in de leeftijd t/m 17 jaar, 15 leden met een beperking en 100 leden in de leeftijd boven de 50 jaar, overige leden tussen 18 en 50 jaar.

Binnen onze vereniging stimuleren wij een goed sociaal en sportief contact en willen wij zoveel mogelijk mensen een leuke, gezonde en waardevolle vrijetijdsbesteding bieden.
Sport heeft een grote sociaal vormende waarde en draagt bij aan de gezondheid.
Orion is van mening dat met name voor de jeugd het omgaan met elkaar op sportief gebied een positieve basis kan vormen voor een sociale mentaliteit buiten de sportzaal “Samen sporten, samen leven”. Voor ouderen betekent sport deel uit (blijven) maken van een groep, deelnemen aan de ledenactiviteiten voor deze groep en maatschappelijke betrokkenheid, waardoor mogelijk isolement en eenzaamheid worden voorkomen. Voor gehandicapten betekent sport zelfvertrouwen, deel uitmaken van een “gewone” vereniging en deelnemen aan ledenactiviteiten.

Op het gebied van de gezondheid voorkomt sporten de opkomende bewegingsarmoede bij de jeugd en vanuit het principe “jong geleerd is oud gedaan” draagt het bij aan een gezonder leefpatroon. Een gezonder leefpatroon draagt bij aan een betere conditie en een lager ziekteverzuim in de “arbeidsleeftijd” en het levert een positieve bijdrage om tot op hoge leeftijd actief te blijven.

Orion ziet gymnastiek als de basis van alle sporten, er kan op jonge leeftijd mee begonnen worden, iedereen kan er aan deelnemen en het is een prima uitgangspunt voor de ontwikkeling naar andere sporten.

Orion heeft in haar lesprogramma de volgende sportonderdelen:
- Ouder/kindgym, kleutergym, gymnastiek/turnen voor jongens en meisjes op recreatief gebied
  en (regionaal) selectieniveau;
- Sportfit voor ouderen;
- Ismakogie (houding en bewegingsleer)
- Jazzdans voor kleuters, meisjes, dames;
- Aerobic;
- Trampolinespringen voor jongens, meisjes, ouderen;
- Gym extra voor kinderen met motorische achterstand of een chronische ziekte of beperking;
- Freerunnen

Leerlingen die in het kader van een beroepspraktijkvorming stage in onze vereniging lopen, kunnen hierdoor ruime ervaring opdoen in de praktijk van diverse disciplines en leeftijdsgroepen. Sinds september 2008 biedt Orion ook mogelijkheden aan voor maatschappelijke stage.

Gymnastiekvereniging Orion is erkend door leerbedrijf Calibris en is bevo