Informatie Selectiegroepen

Het is fantastisch als leden door onze leiding geselecteerd worden voor één van de selectieploegen. We gaan er van uit dat ieder selectielid zich met veel plezier voor 100% zal inzetten tijdens trainingen en wedstrijden.

Deze inzet betekent ook dat ouders achter de keuze moeten staan als hun kind deel uitmaakt van een selectieploeg.

Omdat Orion van mening is dat iedereen met talent deel uit moet kunnen maken van de selectie, onafhankelijk van zijn/haar financiële situatie, berekenen wij geen aparte, hogere contributie voor selectiegroepen. Wel zijn bij enkele selectiegroepen de totale kosten iets hoger omdat er meer uren getraind wordt en een tweede lesuur wordt berekend. Daarnaast wordt in alle groepen een eigen bijdrage gevraagd voor deelname aan wedstrijden en demonstraties (inschrijfgelden, wedstrijdpaspoorten, reiskosten) en kleding etc. Het wedstrijdgeld komt grotendeels voor rekening van de vereniging.

Orion zal al het mogelijke doen om selectieleden goed te begeleiden, mits dit binnen de vereniging haalbaar is. Orion is een vereniging met “recreatieleden” die vooral met plezier willen sporten. Orion bedrijft geen topsport en plezier en sportiviteit zijn het belangrijkste.
Vanuit deze basis nemen onze selectieploegen deel aan wedstrijden.
Dit betekent echter niet dat er bij Orion geen verwachtingen gesteld worden aan de leden van onze selectieploegen.

We verwachten van onze selectieleden 100% inzet tijdens trainingen en wedstrijden. Er wordt verwacht dat je, behalve een enkele uitzondering in overleg met de trainster, altijd aanwezig bent tijdens de training en dat je bij de trainster afbelt als je niet kunt komen. We houden natuurlijk rekening met school, maar we kunnen helaas geen rekening houden met andere sporten, feestjes, etenstijd, tijden van broertjes en zusjes in andere lessen, oppas e.d. Soms zullen er keuzes gemaakt moeten worden!

In principe is aan het begin van het seizoen het wedstrijdrooster bekend en we gaan er van uit dat iedereen daar zoveel mogelijk rekening mee wil houden, in het bijzonder bij teamsport en teamcompetities (jazz en trampoline). Je kunt je team niet in de steek laten!

Orion moet zorgen voor goede begeleiding, goed materiaal en de vereniging draagt een groot deel van de extra kosten die een selectieploeg met zich meebrengt. Een selectiegroep is niet rendabel, de contributie niet toereikend (ook niet al wordt een tweede lesuur berekend) en alle leden van de vereniging dragen hieraan bij. Ook aan hen ben je daarom volledige inzet verplicht.

Kort gezegd: Er worden eisen gesteld aan de vereniging en aan de leden van onze selectiegroepen. Wij hebben dit als vereniging graag over voor onze selectieleden, want:

Orion is natuurlijk verschrikkelijk trots op haar selectieploegen!

Wij vinden deze verwachtingen vanzelfsprekend en veel selectieleden en hun ouders vinden dat ook.

Wij hopen van harte dat hiermee voldoende duidelijkheid wordt geschapen en begrip is ten aanzien van wederzijdse verwachtingen en dat we ons samen voor 200% kunnen inzetten voor  “ons” ORION!

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze verwachtingen of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact op met de trainster of met het bestuur.

Bestuur en leiding ORION

free joomla templatesjoomla templates
(C) 2018  G.V. Orion - Putten